Walne zgromadzenie delegatów PTOZ – 24.03.2017 Warszawa

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej pragnie poinformować, iż zgodnie z przyjętą uchwałą nr 1/2017 w dniu 24 marca 2017 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej przy ulicy Karowej 31 w Warszawie odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów z następującym porządkiem obrad:

  1. Wybór organów statutowych Walnego Zgromadzenia.
  2. Przedstawienie Sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2016 rok.
  3. Uchwała o absolutorium dla Zarządu Głownego.
  4. Uchwała o zobowiązaniu Zarządu Głównego do wprowadzenia zmian w statucie PTOZ, zgodnie z wytycznymi nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach.
  5. Współpraca PTOZ z Państwową Inspekcją Sanitarną.
  6. Dyskusja prograMowa.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.