IV Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP pod patronatem PTOZ

IV Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP (Lublin, 2-3 grudnia 2017r.) to wydarzenie naukowe, którego tematyka obejmuje szeroki zakres branży medycznej i nauk pokrewnych. Głównym celem Konferencji jest umożliwienie pracownikom naukowym, doktorantom, studentom oraz pasjonatom tematu przedstawienia interesujących zagadnień uzyskanych w ramach realizacji własnych badań naukowych, prac dyplomowych, doktorskich oraz prac przeglądowych autorów.

image2

Medycyna od zawsze czerpie z osiągnięć nauk biologicznych, biochemicznych, biofizycznych i biotechnologicznych. Obecnie, kiedy postęp w badaniach jest niezwykle szybki, pojawia się wiele nowych rozwiązań i technologii, które mogą zostać zaadaptowane w prewencji, diagnostyce oraz leczeniu chorób.

Tegoroczna edycja Sympozjum kładzie szczególny nacisk na następujące kwestie: choroby nowotworowe, biocybernetyka w medycynie, choroby cywilizacyjne, inżynieria biomedyczna, innowacyjne metody leczenia (terapie genowe, komórki macierzyste i inne), ekonomia i finanse projektów medycznych/placówek medycznych/firm branżowych, regulacje prawne zagadnień etycznych związanych z biomedycyną.

Uczestnicy Sympozjum będą mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego oraz wydania rozdziału w monografii naukowej. Aby wziąć udział w Wydarzeniu należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej wydarzenia: www.sympozjum-eskulap.pl. Rejestracja odbywa się w trzech turach: I tura do 30 czerwca 2017 r., II tura do 29 września 2017 r. i III tura do 10 listopada 2017 r.