Konferencja „Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań XXI w.” pod patronatem PTOZ

Jakie rozwiązania najlepiej wdrożyć, żeby zapewnić najbezpieczniejszą oraz komfortową obsługę pacjenta? Między innymi o nowinkach z zakresu rozwiązań finansowych, mobilnych, informacji i automatyzacji komunikacji z pacjentem będzie można podyskutować 12 września w Warszawie podczas konferencji pt. „Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań XXI wieku”. Polskie Towarzystwo Oswiaty Zdrowotnej objęło honorowy patronat nad tym wydarzeniem.

Podczas konferencji głos zabiorą:

 • Zofia Małas – Prezes Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
 • Roman Radomski – Prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7, Przedstawiciel Polskiej Izby Informatyki Medycznej
 • Krzysztof Suszek – Przewodniczący Rady Fundacji „Misja Medyczna”​
 • Maciej Łokaj – radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Łokaj
 • Dr inż. Kajetan Wojsyk – Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa i Współpracy Międzynarodowej, Centrum Systemów Informacyjnych

Strona internetowa: http://successpoint.pl/ochrona-zdrowia-2017-2

BEZPŁATNA REJESTRACJA

Proponowany zakres tematyczny:

Wsparcie technologiczne – optymalizacja i bezpieczeństwo:

 • elektroniczna dokumentacja medyczna, obieg dokumentów
 • zarządzanie procesami biznesowymi
 • Business Intelligence, rozwiązania analityczne i raportujące
 • Data Center, serwerownie, wirtualizacja, cloud computing
 • zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi
 • ERP – narzędzia zintegrowane – obsługa procesów, kontrola kosztów i zasobów
 • umacniamy relacje – CRM na służbie
 • nowe kanały informacji i automatyzacja komunikacji z pacjentem
 • mobilne rozwiązania dedykowane
 • integracja systemów
 • zasilanie awaryjne – bezpieczeństwo energetyczne
 • outsourcing usług – przegląd możliwości, kryteria wyboru
 • nowoczesne i kompleksowe rozwiązania finansowe dla placówek leczniczych
 • Partnerstwo Publiczno – Prywatne: realizacja projektów aktualnie przygotowywanych oraz wsparcie w celu przygotowania nowych projektów

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

 • kadrę menedżerską placówek Ochrony Zdrowia, osoby odpowiedzialne za finansowanie zakupu nowych technologii
 • doradców i osoby planujące zakupy, kierowników działów zamówień
 • przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za planowanie, nadzór i koordynację prac związanych z rozbudową i eksploatacją sieci komputerowej
 • osoby odpowiedzialne za zakup i doradztwo techniczne w zakresie zamówień systemów i sprzętu IT
 • dyrektorów i kierowników działów IT odpowiedzialnych za administrację i utrzymanie serwerów sieciowych, administrację i utrzymanie baz danych / kopii zapasowych
 • osoby odpowiedzialne za wdrażanie i utrzymanie wielostanowiskowych systemów informatycznych
 • kadrę odpowiedzialną za wspieranie komórek organizacyjnych Szpitala w przedsięwzięciach obejmujących zastosowanie technik informatycznych oraz osoby odpowiedzialne za szkolenie personelu administracyjnego i medycznego
 • kadrę odpowiadającą za bezpieczeństwo systemów i zasobów
 • przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, instytucji nadzorczych i odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz przedstawicieli administracji państwowej
 • ordynatorów i szefów oddziałów specjalistycznych, lekarzy specjalistów i personel odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji medycznej i jej poprawność, przetwarzanie i obieg
 • szefów działów finansowych i księgowych oraz dyrektorów administracyjnych

Kontakt z Organizatorem:

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820, e-mail: biuro@successpoint.pl