PTOZ na konferencji dot. programów profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia

W dniu 20 czerwca 2017 roku na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się konferencja pt. „Lokalne programy profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia w środowisku nauczania jako praktyczne formy realizacji Narodowego Programu Zdrowia”, zorganizowana przez Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele pomorskich samorządów, dyrektorzy szkół i nauczyciele, reprezentanci środowiska naukowego, studenci, działacze organizacji pozarządowych, osoby zainteresowane tematyką edukacji prozdrowotnej.

W bloku poświęconym działalności trzeciego sektora wystąpiła m. in. pani Elżbieta Michalak, przewodnicząca olsztyńskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej. Zaprezentowała ona realizowany przez PTOZ O/T Olsztyn projekt „Czego szukamy, a co znajdujemy w substancjach psychoaktywnych”.

image1