PTOZ laureatem konkursu POZYTYWNIE OTWARCI

Podczas XXIV konferencji pt. „Człowiek z HIV w rodzinie i społeczeństwie” (Warszawa, 4-5
grudnia br.) odbyła się gala wręczenia statuetek laureatom konkursu POZYTYWNIE
OTWARCI. Spośród 10 statuetek aż 3 (!) przyznane zostały Polskiemu Towarzystwu
Oświaty Zdrowotnej!

Ze środków grantodawcy zorganizujemy w 2018 roku dwa festiwale filmowe (w Gdyni
i Poznaniu) oraz Przegląd Małych Form Teatralnych (w Słupsku). Wszystkie projekty
adresowane będą do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Konkurs Pozytywnie Otwarci jest skierowany do organizacji pozarządowych, organów
samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia. Jego celem jest
promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań
w obszarze profilaktyki HIV/AIDS.