WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PTOZ – 23.02.2018r.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej pragnie poinformować, iż w dniu 23 lutego 2018 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej przy ulicy Karowej 31 w Warszawie odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów PTOZ z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Wybór organów statutowych Walnego Zgromadzenia.
  2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2017 rok
    (Zbigniew Zawadzki, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej).
  1. Głosowanie uchwały o przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego i udzieleniu absolutorium Zarządowi Głównemu.
  1. Współpraca PTOZ z Państwową Inspekcją Sanitarną.
  2. Omówienie programu zaplanowanej na maj 2018 r. jubileuszowej konferencji z okazji 25-lecia Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej.
  1. Dyskusja programowa.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zamknięcie Zgromadzenia.