O Towarzystwie

POCZĄTKI…

 • 6 kwietnia 1993
 • Halina Osińska + pracownicy PZH, PIS, PTH
 • Cel powstania:
  Organizacja pozarządowa powołana dla stworzenia płaszczyzny partnerskiej
  współpracy instytucji publicznych, prywatnych i innych organizacji pozarządowych,
  realizujących zadania w obszarze oświaty zdrowotnej
  i promocji zdrowia

ATUTY…

 • Struktura:
  • Zarząd Główny
  • Oddziały Terenowe (aktualnie 16, ok. 250 członków)
 • Członkiem może być każda osoba zainteresowana pracą na rzecz społeczeństwa
 • Status Organizacji Pożytku Publicznego
 • Członek Zrzeszenia Polskich Towarzystw Medycznych
 • Wsparcie Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
  Państwowych Wojewódzkich i Powiatowych Inspektorów Sanitarnych

ISTOTA DZIAŁAŃ…

 • PTOZ podejmuje działania na rzecz popularyzacji wiedzy o zdrowiu i poprawy umiejętności jego zachowania, inspirowania działalności badawczej i wdrażania jej wyników.
 • PTOZ organizuje szkolenia, programy i kampanie edukacyjne, opiniuje programy edukacyjne innych instytucji i organizacji, organizuje kongresy, konferencje, warsztaty wykłady
 • PTOZ wspiera inicjatywy społeczne mające na celu ochronę zdrowia

GŁÓWNE FORMY DZIAŁALNOŚCI

 • PROGRAMY EDUKACJI ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA
  Profilaktyka i zapobieganie problemom alkoholowym (1993)
 •  Zapobieganie wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (1996)
 • Twój Piękny Uśmiech (1997)
 • Pierwotna Profilaktyka Wad Cewy Nerwowej (1998)
 • Lubię zimno (2000)
 • Szczepienia dobrodziejstwem dla dzieci i młodzieży – zapobieganie śwince, odrze i różyczce (2000)
 • Stres pod kontrolą (2001)
 • Program profilaktyki WZW A (2002)
 • Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie (2004)
 • Stop pneumokokom (2005)
 • Mam HAKA na raka (2007)
 • Uwierz w siebie (2007)
 • Powiedz NIE trądzikowi (2009)
 • Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy (2013)
 • Przegląd Małych Form Teatralnych „Pomyślmy o HIV” (2015)
 • Pomorski Festiwal Krótkich Filmów o HIV (2016)
 • „H2O Utleń trądzik” (2016)

KONGRESY, KONFERENCJE, SZKOLENIA

 • „Międzynarodowy Kongres Wymiany Doświadczeń w Zakresie Zapobiegania Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu A i B – Modele Edukacyjne i Prewencyjne” (Warszawa, 1997)
 • Międzynarodowa Konferencja „Partnerstwo i Odpowiedzialność w Oświacie    Zdrowotnej i Promocji Zdrowia” (Ożarów 2002)
 • Konferencja „Oświata zdrowotna i promocja zdrowia w świetle integracji europejskiej” (Częstochowa, 2003)
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Strategia inicjatyw zmniejszania nierówności w zdrowiu w Polsce” (Popowo, 2007)
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyrównywanie szans poprzez zwiększenie skuteczności i efektywności leczenia – nowe wyzwanie dla promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej” (Warszawa, 2010)
 • „Flu Forum 2013” (Warszawa, 2013)
 • szkolenia, warsztaty, seminaria w ramach programów dla koordynatorów i realizatorów działań

PORADNICTWO I DIAGNOSTYKA W KIERUNKU HIV/AIDS:

 • Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne Anonimowych, Bezpłatnych Badań
  w Kierunku Zakażenia Wirusem HIV (Jelenia Góra, Olsztyn, Słupsk)

KONGRESY, KONFERENCJE, SZKOLENIA

P513173957_1709956002613105_4598304707249849910_n

15241347_1809185989356772_2960771061113774483_n

18814041_2016331361933514_1907229498820332527_nDZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

P6Leo Barić, Halina Osińska
„Ludzie w środowiskach”, 1999

P8Leo Barić, Halina Osińska
„Działalność i odpowiedzialność w oświacie
zdrowotnej i promocji zdrowia”, 2005

P7Marek M. Śliwa
„Wychowanie zdrowotne”, 2001

P9Leo Barić, Lorraine F Barić, Halina Osińska
„Ewaluacja, jakość, audyt”, 2001

P10Halina Osińska, Teresa Przewłocka
„Idea i praktyka nowego podejścia do edukacji
zdrowotnej i promocji zdrowia” 2010

P11Wyłączność na tłumaczenie książek Leo Barića

P12Leo Barić, Halina Osińska
„Nowy model promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej. Podręcznik metodologiczny
dla personelu medycznego i paramedycznego,

ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY

 •  Urzędy centralne (Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny)
 • Samorządy (Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Miast)
 • Instytuty naukowe (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Instytut Żywności i Żywienia, Instytut Matki i Dziecka, Narodowy Instytut Leków, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Instytut Kardiologii w Aninie, Uniwersytety Medyczne w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Białymstoku)
 • Ośrodki zagraniczne (Biuro EuroHealthNet w Brukseli, Uniwersytet w Salfort, Uniwersytet w Manchester, Międzynarodowa Unia Promocji Zdrowia i Edukacji)
 • Organizacje pozarządowe (Polskie Towarzystwo Higieniczne, Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Polska Unia Onkologii, Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie „Aby Żyć”, Fundacja Dzieci Niczyje, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich)
 • Sektor prywatny (koncerny farmaceutyczne, kosmetyczne, agencje PR)
 • Media

 

MARKA PTOZ

 • Zaproszenie PTOZ do udziału w konkursie na Najlepszą Inicjatywę  Obywatelską 1998 – 1999 i trzykrotne wyróżnienie dyplomem Pro Publico BonoP16P15
 • PTOZ było jedyną polską organizacją zaproszoną do udziału w międzynarodowym projekcie Closing the Gap: Strategies for Action to Tackle Health Inequalities 2004-2007
 • Nominowanie projektu PTOZ „PERSONALIZED MEDICINE:
  New Challenges for Embedded Health Education and Health Promotion” do European Health Award 2011
 • Nadanie Instytutowi Oświaty Zdrowotnej – Fundacji, imienia Haliny Osińskiej

PTOZ = Ludzie

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz