Kontakt

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATY ZDROWOTNEJ
00-324 Warszawa,
ul. Karowa 31
Tel. +48 601 133 233
e-mail: biuro@ptoz.pl
NIP: 525-16-38-487
REGON: 010366733
Konto bankowe: 18 1020 1013 0000 0902 0132 8616

Oddziały