Władze

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATY ZDROWOTNEJ

Prezes: Zbigniew Zawadzki ptoz@op.pl
Wiceprezes: Dorota Cianciara dcianciara3@gmail.com
Wiceprezes: Teresa Przewłocka teresa.e.przewlocka@gmail.com
Skarbnik: Anna Chorąży – Samsel oswiataostrow@wp.pl
Sekretarz: Anna Wasielewska
Członek: Anna Węclewska
Członek: Małgorzata Kuklik
Członek: Barbara Kijanka

KOMISJA REWIZYJNA POLSKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATY ZDROWOTNEJ

Przewodnicząca: Ewa Karbowska
Członek: Małgorzata Grabowska
Członek: Hanna Bielawska