Zasady przyznawania patronatu PTOZ

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej może objąć Honorowym Patronatem lub wydarzenia/projekty, których celem jest promocja zdrowia oraz wpisują się w tematykę zadań statutowych Towarzystwa.

Patronat Honorowy PTOZ może być przyznany wydarzeniom lub przedsięwzięciom organizowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizatorzy przedsięwzięcia ubiegający się o Patronat Honorowy lub uczestnictwo w Komitecie Honorowym, zobowiązani są do przedstawienia wniosku na piśmie (lub mailowo w formie skanu) nie później niż dwa tygodnie przed terminem przedsięwzięcia. Wnioski należy kierować na adres:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej
ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa
e-mail: biuro@ptoz.pl

Organizator otrzymuje informację o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku w formie pisemnej/skanem.

Organizator przedsięwzięcia, nad którym Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej objęło Patronat Honorowy informacje te umieszcza wraz z logo PTOZ we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia, po wcześniejszych uzgodnieniach i uzyskaniu akceptacji.

POBIERZ WNIOSEK